KS utfordrer monopolet

I Computerworld nr. 40, 2005 sier Christer Gundersen i KS at Kommunenes sentralforbund vil ha åpne standarder og delt kildekode innen 2007. Gundersen som er IKT-rådgiver i KS sier til Computerworld at kommunene betaler i dyre dommer for sine IT-systemer. Proprietær teknologi fører til at norske kommuner sitter på hver sin tue og utvikler de samme løsningene.
Han sier også at enkelte leverandører tilnærmet monopol. Det gjør at de ikke er særlig flinke til å gjøre sine systemer åpne.

Ser vi kankje begynnelsen på slutten av Microsoft sitt hegemoni i det offentlige? Vi som bruker Mac har vel ofte nok møtt på løsninger som bare støtter Windows. Som lærer i grunnskolen er også Microsoft sitt monopol bekymringsfullt.

Dette gjør at mange skoler kun driver og fikler med Office i undervisningen, der de elevene skulle lært å ta i bruk teknologiske verktøy. For å verve nye kunder til Microsoft så er dette bra, da elevene ikke vet om annet, men for Norges teknologiske utvikling er det meget uklokt. Jeg hilser KS sitt initiativ velkommen.

Tags:

tactus

Artikkelen handler vel mest om integreringen av systemene som gjør jobben i bakgrunnen, slik at kommunene kan koble løsningene sine opp mot "min side" og sammarbeide om løsningene. Slik det er nå sitter alle kommunene på hver sin tue og den samme jobben gjøres 100 ganger fordi plattformen (ikke avgrenset til operativsystem) de sitter på er proprietær. Når det er sagt er det mange kommunale/statlige prosjekter som er rettet mot åpne standarder, vi bare ikke hører så mye om disse. Det virkelige nyreslaget mot MS i dag er den massive etterspørselen etter åpne dokument standarder i det offentlige. Se hva som skjer i Massachusetts om dagen. Blir ODF tatt i mot som den nye standarden i den offentlige sektoren sitter den ene grunnpolaren til MS i en farlig klemme. MS har offisielt sagt at de ikke akter til å støtte ODF i Office, de satser heller på alternativet Office XML. Problemet med Office XML er ikke at det er laget av MS eller at det ikke er et åpent dokument format (dersom vi går ut ifra at det blir det, med rett til fri implementering, bruk og videreutvikling osv.) Problemet er at det er en tvil om det kan kalles en åpen dokument standard. Fordi: Det er ikke utviklet i en åpen kontekst, slik som med ODF der alle har hatt mulighet til å komme med innspill. Det er også knyttet opp mot flere MS patenter, og Ecma gruppen som skal "standardisere" Office XML stiller ikke noe krav til patent-spørsmålet i standariserings prosessen.

Uttalelsene ifra KS retter seg ikke direkte mot hegemoniet til en viss aktør på skrivebordet, men pararellen er ganske åpenbar til Massachusetts og andre steder og jeg tror kundene vil få siste ordet på sikt. De store aktørene vil bli mer og mer tvunget til å åpne sine standardene, eller følge leverandør nøytrale standarder. For konkurransen er dette åpenbart bra.

Jeg tror man bør skille mellom operativsystem og standarder. Standarder handler ikke om at vi alle skal kjøre det samme verktøyene. Standarder handler bare om enighet om hvordan de forskjellige verktøyene skal fungere sammen. I praksis betyr, i en ønsketenkning, det at komunene gjerne må fortsette å bruke MS sine produkter i alle ledd - men uten at det går på bekostning av kompabiliteten mot andre systemer. En standards plattformnøytralitet gjør ikke automatisk at en monopolist mister grepet. Det er noen flere prosesser som kommer inn i bildet før det noe slikt skjer. Koblingen mellom åpen kildekode og åpne standarder kommer mest av proprietære deltageres mangel på vilje til å åpne opp eller støtte de åpne standardene. Dette medfører at alternative man sitter igjen med ofte blir produkter basert på åpen kilde fordi slike løsninger ikke har noen sperer mot åpne standarder.

dusa

Det hele munner ut i et kostnadsspørsmål. Alle snur på kroner brukt på og til IKT i disse dager, og vil det også i fremtiden. Jeg spår at vi fortsatt ser en omfattende bruk av Microsoft sine tradisjonelle programmer i den offentlige sektoren, men at prisen på slike produkter kommer til å synke drastisk.

Microsoft ser helt sikkert tendensen de også, men vil prøve å holde fortet så lenge som mulig (les høye priser). Spørsmålet kan være om de greier å snu i tide.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Alt om iPad, iPhone og iOS

Nettradio i iTunes

Nettradio i iTunes
130 norske radiokanaler.
Få de mest populære norske, svenske og danske radiokanalene inn i en egen spilleliste i iTunes.
Oppdatert 13. mai