Forbrukerguiden

Dine rettigheter, ved kjøp av Mac og andre produkter og tjenester til din Mac. Denne guiden vil ta for seg dine rettigheter som forbruker i Norge, på en konkret og lettforståelig måte. Det vil bli spesiellt forkusert på kjøp av Mac og utstyr til din Mac. Begreper som reklamasjonsrett, angrerett og garanti blir forklart her.

Nyheter

Mobilkunde seiret over Nokia i høyesterett!
Saken en mobilkunde anla mot Nokia, er nå avgjort i høyesterett. En mobiltelefon skal vare i mer enn to år, og dette gjør at det nå er fastslått at man har 5-års reklamasjonsrett på mobiltelefoner. Dette vil ha innvirkning også på liknenende utstyr. Les mer på Nettavisen

Reklamasjonsrett.

Reklamasjonsretten er en lovfestet rett, som gjelder når en privatperson kjøper en vare i en norsk butikk. Denne retten gir deg muligheten til å reklamere på varen dersom du oppdager mangler, eller det oppstår feil på varen, som ikke er selvforskyldt.
Reklamasjonsretten gjelder i 2 år, eller for utstyr som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, i 5 år.

Det meste av datautstyr har en reklamasjonsrett på 5 år, inkludert, men ikke begrenset til, følgende utstyr: MacBook, MacBook Pro, Mac Pro, iBook, iMac, PowerBook, Power Mac, eMac, Mac mini, AppleTV, Xserve, Cinema Display, iPod (alle modeller), AirPort Extreme (kort og basestasjon), Apple iPhone, m.fl.

Reklamasjonsrett i forhold til batterier og andre slitedeler.

Dersom et batteri eller annen slitedel blir levert med en feil eller mangel, gjelder forbrukerkjøpsloven også disse. Dersom mangelen har oppstått på grunn av slitasje, som skylles vanlig bruk, dekkes dette ikke.
Forbrukertvistutvalget uttalte i 2007 at batterier til bærbare datamaskiner bør kunne forventes å ha en levetid på 2,5 år. Dette er nok et godt gjennomsnittsoverslag. Dersom batteriet varer vesentlig kortere enn dette, bør man kunne si at det er en mangel og dekkes av reklamasjonsretten. Hvor lenge et batteri varer avhenger veldig mye av hvordan det blir brukt, men du bør kunne forvente 2 år, og får du mindre enn dette bør du kreve din rett til reklamasjon.

Du kan lese mer om batterier hos Apple

Omlevering

Som hovedregel har du nå rett til å kreve et nytt produkt (omlevering) dersom gjenstanden du har kjøpt er mangelfull. Har for eksempel kjøpt en PowerBook med defekt skjerm, har du rett til å kreve omlevering. Det er gjort unntak i loven for tilfeller der omlevering er umulig, for eksempel fordi gjenstanden ikke lenger produseres, eller hvis omlevering gir urimelig store kostnader for selgeren.

Forbukerkjøpsloven gir deg følgende rettigheter:

 • Forretningen er ansvarlig for mangler ved ting som selges for en privatperson dersom det ikke er tatt utrykkelig forbehold overfor deg.
 • Det skal følge med en bruksanvisning som er forståelig.
 • Du kan som hovedregel velge mellom omlevering og reprasjon dersom det foreligger mangler.
 • Dersom selgeren ikke klarer å rette samme feil på tre forsøk, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet
 • Dersom selgeren bruker mer enn én uke på å rette mangelen, har du krav på lånegjenstand (erstattningsgjenstand) inntil du får din egen reparert
 • Selgeren må avtale med deg på forhånd dersom han skal ta seg betalt for undersøkelser eller arbeid som du er ansvarlig for
 • Dersom reprasjon ikke lykkes, kan du heve kjøpet når mangelen er vesentlig
 • Selgeren har et objektivt ansvar for tap du påføres som følge av mangelen. Unntatt er tap i næringsvirksomhet og skader på ting som ikke har direkte tilknytning til salgsgjenstanden
 • Du har rett til å avbestille kjøpet innen gjenstanden er levert, men må erstatte selgerens tap

Les mer hos Forbrukerportalen

Garanti.

Garanti er noe produsenten av utstyr kan gi deg dersom de ønsker det, men dette er ikke en lovfestet rett, slik som med reklamasjonsretten – garanti og reklamasjonsrett er ikke det samme! Garantien gir deg rettigheter i tillegg til forbrukerkjøpsloven, og kan ikke ta fra deg rettigheter du allerede har.
Apple har ett (1) års garanti på utstyret sitt, samt 2 eller 3 år i spesielle tilfeller. Du kan lese mer om Apple sin garantiordning hos Apple

Hva er forskjellen på garanti og reklamasjonsrett?

Dette er to helt forskjellige ting. Reklamasjonsretten er en lovfestet rett som er regulert i den norske forbrukerkjøpsloven. Garantier er rettigheter som er gitt deg av enten selger, men som oftest produsenten av gjenstanden. Garantier kan ikke innskrenke dine rettigheter iflg. forbrukerkjøpsloven. Garantien kan kun gi deg rettigheter i tillegg til loven.

Angrerett i. flg. Angrerettloven

Angreretten er slik som reklamasjonsretten, en lovfestet rett, som gjelder for varer kjøpt gjennom fjernsalg. Fjernsalg er salg utenfor fast ustsalgssted, som for eksempel i en nettbutikk. Angrerettloven gir deg rett til å angre deg hvis du har gjort et impulskjøp, uten at du trenger å begrunne hvorfor overfor selgeren.
Det stilles krav til at selger skal gi deg dekkende opplysninger om varen eller tjenesten når han selger deg den. Selger plikter også å sende deg et angreskjema. Angreretten gjelder i 14 dager etter du har mottat varen eller tjenesten og angrerettskjemaet. Det holder at du har mottat skjemaet på e-post.

Angreretten er ment å gjelde situasjoner der:
- man ikke har kunnet se på gjenstanden i butikken og har fått feil inntrykk
- man gjør et impulskjøp
- man har følt seg presset til å kjøpe
- man har ikke hatt tilstrekkelig informasjon på kjøpstidspunktet
- man har ikke skjønt at det dreier seg om et salg
- man angrer kjøpet, uten noen grunn

Angreretten gjelder kjøp gjennom:
- nettbutikker
- postordrekataloger
- telefonsalg
- gatesalg
- hjemmesalg (home parties)
- salg på messer
- annet salg der selger ikke befinner seg i sitt faste salgslokale

Les mer hos Forbrukerportalen


Hvilke plikter har jeg som kunde?
Dersom du oppdager feil eller mangler ved det du har kjøpt, plikter du (dersom du ønsker å reklamere) å gi selger beskjed innen rimelig tid. Du gjør lurt i å gi selgeren beskjed med en gang du oppdager mangler.

I forhold til angrerettloven er det et krav at du gir beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten innen 14 dager fra den dag du mottok varen og skjemaet.

Tolkninger av loven

Forbrukerkjøpsloven som regulerer alt kjøp og salg mellom bedrifter og privatpersoner er dessverre rimelig upresis. Dvs. den er svært lite presis på en rekke punkter omkring reklamasjonsrett, ansvarsfraskrivelse og bevisbyrde. Siden loven ikke er så presis som den faktisk burde, åpner dette til forskjellig tolkning av loven.

Så lenge det ikke finnes en rettskraftig dom på hvordan forbrukerkjøpsloven skal tolkes, er det mange selskaper som tolker loven annerledes enn hva forbrukerombudet gjør.

Gode tips til reklamasjonssaker

For at du som forbruker skal lettest mulig få gehør i din reklamasjonssak, har vi satt opp et par gode tips som det absolutt er smart å følge. Følger du ikke disse gode tipsene gjør du det vanskelig for deg selv i en reklamasjonssak, også overfor forbrukerombudet hvis du ønsker å ta saken videre.

 • Vær høflig og hyggelig. Ikke kjeft på personene i telefonen, det kommer du ingen vei med.
 • Dokumenter feil. Ta bilder av produkter med feil, behold kvitteringer osv.
 • Ta det skriftlig. Har du problemer med å få ditt krav godkjent? Fortsett skriftlig, brev tas ofte seriøst.
 • Sett deg inn i lover. Sett deg inn i forbrukerkjøpsloven og andre relevante lover.
 • Ikke still urimlige krav. Sett deg inn hva du har krav på og ikke krev mer enn det.

Kilder: lovdata.no , forbrukerportalen.no , apple.com , apple.no , amobil.no

Revidert: 29. februar 2008.
Endret: 25. november 2008.

Tags:
 • Skriv ut artikkel
 • Abonner med RSS

Alt om iPad, iPhone og iOS

Nettradio i iTunes

Nettradio i iTunes
130 norske radiokanaler.
Få de mest populære norske, svenske og danske radiokanalene inn i en egen spilleliste i iTunes.
Oppdatert 13. mai