Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Diskusjon rundt garanti og service på produkter fra Apple og andre leverandører

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav hendelsesløysa » fre 29.06.2012 20:19

Du har så rett, så rett ... til en viss grad da.

Utlånsvaren skal dekke dine PRIMÆR behov. En
Kan du dokumentere at du bruker PCen i jobb sammenheng foreksempel, med spesielle programmer tilhørende MacOS, eller at ditt bruk angår andre spesielle Mac programmer som er av så viktig grad, og progamvaren/tilsvarende programvare ikke kan skaffes til PC, da har du også krav på Mac.

Det er altså avhengig av hvor viktig og primært behovet ditt er. "De fleste" har i dag en bærbar PC til nettbruk, Word, Excel etc. Da holder en Windows utlåns PC med OpenOffice, du får også surfet og gjort dine ting her - om enn i en mye tregere hastighet og lavere brukeropplevelse men likevel: du FÅR gjort det. Det vil alltid være en ulempe å ha reparasjon på utstyret sitt.

Så for å si det enda enklere :- om dette er til "hjemmebruk" og denslags syssler, så må du nok ta til takke med Windows maskinen. Men dokumenterer du et behov utover dette med spesiell Mac programvare (spesielt jobb sammenheng) så må de også gi deg Mac utlån.
medlem i 177 måneder
 

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav Wavelength » fre 29.06.2012 20:24

Loven sier vel at du krav på en tilsvarende gjenstand hvis reparasjon tar mer enn en uke, om det ikke blir urimelig dyrt for selger.

Lånegjenstanden skal være tilnærmet produktet du har kjøpt, men ikke alt skal ikke være identisk.

Så jeg tror ikke du noen sak her. Du er tilbudt en lånegjenstand. En Mac vil være urimelig dyrt for selger. Du kan jo prøve saken, men du vil nok tape denne.

Moderator
Brukerens avatar
medlem i 143 måneder
 

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav Mads7 » man 16.07.2012 22:48

Jeg har også en sak:

Leverte min mba for rep for 1,5 uker siden, og jeg fikk hentet den mandagen uka etter. Da skulle alt være fikset. Jeg dro hjem, skrudde den på, og etter 20 min var feilen der igjen. Så jeg dro straks tilbake igjen for å klage og måtte sende den på rep igjen.

Nå, en uke etterpå, fikk jeg telefon om at jeg får ny Mac fordi de finner ikke problemet, etter å ha sendt den til Irland. Problemet er at han teknikeren som hadde ansvar for alt, som jeg snakket med på tlf, drar på ferie og kommer ikke hjem før 9.aug. Jeg får altså ikke ny pc før tidligst da, og han sa at jeg måtte beregne ca 2 uker ekstra for frakt eller noe. Altså får jeg den ikke før slutten av august. Det er veldig urimelig, etter å ha kjøpt en pc som kun funket i 20 dager, før jeg må vente til slutten av august før jeg kan få ny.

Hva er mine krav? Han sa jeg ikke behøvde ringe Apple, fordi de fikk ikke gjort noe uten han likevel. Han nevnte også at daglig leder på butikken jeg hadde sendt pcen til, ikke var særlig villig til å låne ut en midlertidig pc, og han var ikke sikker på om de i det hele tatt hadde noen å låne ut. Jeg mener at det ikke er mitt problem at han teknikeren skal på ferie, og at jeg har krav om å låne pc eller få ny så kjapt som mulig.

Den Ble kjøpt Apple store i juni, og jeg trenger den til blant annet studier

Brukerens avatar
medlem i 150 måneder
 

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav Kristian.Bakken » tor 04.10.2012 17:28

Hei.
Jfr forbrukerkjøpsloven av 2002 ser det ut som butikken har tatt deg grådig hardt bakfra her altså..

§ 26. Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren


a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28

b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30

c) kreve prisavslag etter § 31

d) kreve heving etter § 32

e) kreve erstatning etter § 33.
Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.§ 29. Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.


§ 30. Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.Dette er vel de tingene som vil være seg aktuelle for deg (selvom jeg ser at det kanskje er noe sent nå).


link:http://lovdata.no/all/tl-20020621-034-006.html
medlem i 104 måneder
 

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav espen007 » tir 12.02.2013 21:43

I har hatt en iMac til reperasjon over en måned og på den tiden har de greid å;

- Knuse skjermen i transport til verkstedet (Posten)
- Bytte hovedkortet (uten at det hjalp på problemet)
- Er i ferd med å bytte minne for å se om det hjelper på problemet

Maskinen har Applecare fram til midten av neste år.
Hvor lenge må man vente før man ber om å få hevet kjøpe / en ny maskin?
medlem i 151 måneder
 

Re: Krav på låne Mac ved reparasjon på Mac?

Innleggav Wavelength » tir 12.02.2013 21:50

Problem en (knust under transport) er ikke forhandlers problem, og teller ikke på "problemlista".

Ellers så har forhandler tre forsøk på å rette maskinen. Til nå har de forsøkt å rette to ganger. Hvis maskinen må inn for tredje gang har du rett til å heve kjøpet.

Så hvis det blir ett nytt problem (av samme feil) så kan du heve.

Moderator
Brukerens avatar
medlem i 143 måneder
 


Returner til Garanti og serviceHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]cron