Kvalitetskrav for artikler

På Mac1 kan brukere skrive nyhetsreportasjer selv. Vi vil gjerne minne om hvilke krav som stilles for at vi skal godkjenne disse artiklene. Derfor har vi laget denne guiden. Vi setter stor pris på alle bidrag!

Dine artikler vil bli nøye vurdert av redaktørene før de blir publisert. Vi publiserer kun artikler av en viss språklig og faglig kvalitet. Det er også noen grunnelementer som alltid må være med, for at vi skal kunne godkjenne en artikkel.

Kortversjon av guiden

  • God flyt i språket. Bokmål eller nynorsk.
  • Nyheter som er til interesse for Mac-brukere
  • Tre setninger er for kort
  • Du MÅ ha skrevet innholdet selv, eller gjengitt med egne ord. Sitering er lov, men det MÅ tydelig fremgå at det er et sitat og hvem som siteres og hva som er kilden.
  • Vær saklig
  • Korrekt kildehenvisning kreves! Se eksempel nederst i denne guiden. Artikler uten kildehenvisning blir aldri publisert. Dette gjelder selvsagt ikke for innhold som er egenutviklet av artikkelforfatter, som f.eks. en guide til et problem eller lignende.

(Det anbefales å lese hele denne guiden.)

Følgende krav stilles til artiklene:

1. Språklig og faglig kvalitet

Det kreves en god flyt i språket, som skal være bokmål eller nynorsk, og at språket stort sett er uten gramatikk- og rettskrivingsfeil.

2. Innhold

Vi publiserer kun nyheter og reportasjer som har med Mac å gjøre, eller er av vesentlig interesse for Mac-brukere. Artiklene må bestå av mer enn stikkord og de må være av en viss lengde. Det er for kort å bare skrive én eller to setninger. Du må ha skrevet innholdet selv, eller gjengitt med dine egne ord.(1) Vi tillater siteringer(2), men det er da et absolutt krav at det tydelig fremgår at det brukes sitering og at det fremgår hvem som siteres. Artikler der hele artikkelen er et sitat, publiseres ikke.

3. Type artikkel

Artikelen må være saklig skrevet, unngå personlige meninger/ytringer og reflekter begge sider av en sak. Personlige vendettaer og uthenging av personer/selskaper vil ikke bli publisert.

Kilder

Nyheter uten korrekt kildehenvisning vil ikke bli publisert. Dersom kilden er et annet nettsted, kreves det en klikkbar lenke til nettstedet. Du finner et eksempel på korrekt kildehenvisning nederst i denne artikkelen. Du kan ikke bruke deg selv som kilde, hvis informasjonen opprinnelig ikke kommer fra deg, selv om du har skrevet om noe på din egen blogg/nettside – hvis informasjonen opprinnelig kommer fra Aftenposten, må Aftenposten oppgis som kilde.

Reklame

Artikler som kun er reklame for andre nettsteder vil ikke bli lagt til. Artikler på Mac1 skal bidra med noe til vårt fellesskap, ikke f.eks. kun linke til skribentens personlige nettside.

Tittel

I tittelfeltet skriver du inn tittelen eller navnet på din artikkel. Tittelen bør gi en kortfattet men god indikasjon på hva artikkelen handler om.

(1): Mac1 forbeholder seg retten til å endre og tilpasse innlegg uten varsel, samt forkaste innlegg av dårlig kvalitet og skrive en ny artikkel om samme tema.

(2): Når du siterer må du bruke anførselstegn og gjerne kursiv skrift. Du må også skrive hvem som blir sitert. Sitater skal være direkte avskrift av hva en annen person har skrevet eller sagt. Hvis du bare vil gjengi deler av en setning, bruker du "(…)" der resten av setningen skulle vært.
Eksempel: Åsmund skriver videre "Når du siterer må du bruke anførselstegn (…)".

Til slutt vil vi oppfordre alle brukere til å skrive nyhetsartikler. Alle bidrag blir vurdert, og vi er glade for all hjelp vi får! Vi retter også de skrivefeilene vi ser. Lykke til med skrivingen!

Skriv din første artikkel nå!

Eksempel på korrekt kildehenvisning:
Kilde: Åsmund ELLER I følge Mac1.no etc.

Revidert: 25.07.09

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Alt om iPad, iPhone og iOS

Nettradio i iTunes

Nettradio i iTunes
130 norske radiokanaler.
Få de mest populære norske, svenske og danske radiokanalene inn i en egen spilleliste i iTunes.
Oppdatert 13. mai