Regler for Mac1-kanalene

Har du lyst til å chatte med Mac1-folk? Da kan du stikke en tur innom IRC-kanalene #mac1 på EFNet eller #mac1chat på Undernet. Vet du ikke hvordan du gjør dette, er det laget en guide som forklarer mer.

Akkurat som her på Mac1.no, er det også regler på kanalene. Alle personer som kommer inn på kanalene godtar de gitte reglene. Dette gjelder også alle OPer på kanalene. Alle kaneler som oppgis i guiden og i reglene har godtatt følgende regler:

Språk
Kanalspråket er primært Norsk (nynorsk eller bokmål), men kan du lese disse reglene er vel ikke det noe problem. "Faguttrykk" om OS X og slikt på engelsk tillates selvfølgelig. Dialekt er ikke et skriftspråk. Alle som har lært å lese og skrive, behersker minst ett av våre to offisielle skriftspråk (samisk er ikke akseptabelt, da hovedmengden brukere her ikke behersker samisk) SMS-språk er ikke ønskelig, og vil automatisk gi advarsler.

Skriftformatering
ASCII-bilder er fullstendig forbudt, da det ikke tjener noen hensikt. Samme med farger. Understreking kan vi godta.

#mac1 på EFNet brukes karaktersettet «Unicode» eller «UTF-8».
#mac1chat på Undernet brukes karaktersettet «Western ISO (Latin 1)» eller «ISO-8859-1».

Flooding
Flooding (skriving av mange linjer tekst etter hverandre) er en uting, og aksepteres ikke. Det er mulighet for å skrive mye på en gang i IRC, og vi råder deg til å gjøre dette i stedet for å skrive mange korte linjer om du har mye å si.
Klipp og Lim fra nettet skal være korte, hvis nødvendig, bruk en pastebin, som f.eks rafb.net/paste

Automatiske beskjeder
Automatiske beskjeder er også ganske unødvendig. Slik som "on-join" (hei, til alle som joiner), "on-part" eller lignende. Kanalene er et sted for diskusjon, og automatiske beskjeder kan ikke regnes som konstruktiv diskusjon. Dersom du benytter deg av scripts som f.eks. viser hvilken sang du spiller for øyeblikket skal det være enkelt og greit. Ingen farger eller annen formatering.

Kjøp og salg
Kjøp og salg er tillatt, så lenge det linkes til en annonse som er lagt ut på brukt1.no. Brukt1.no er bruktmarkedet som brukes av mac1.no, og det er der eventuelle annonser skal ligge. Utenom det, er qxl eller gibud.no stedet. Uansett om det er mac-relatert eller ikke.

Oppførsel
Rasisme er ikke velkommen på kanalene. Det samme gjelder diskriminering av alle former og fasonger.
Det samme gjelder "programhets". Programhets er nedlatende snakk om programmer og/eller folk som bruker programmene. Om folk bruker en løsning, så la de bruke den.
Nedlatende snakk som f.eks "maciot", "CS-spillende fjortisstosker" frarådes, da dette kan oppleves sårende, eller plagsomt. OPer skal behandles med respekt, det vil si at aktiv plaging av OPer, hvor eneste årsak til trass er at OPene er OPs, kan føre til raske advarsler. "Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg".

Piratkopier/Torrents/Cracks/Warez
Dette er ikke kanaler for distribusjon av piratkopier/warez. Det tolereres snakk om de forskjellige fildelingsteknologier, men linking til warez-sider, og/eller warez-filer er fullstendig uaktuelt. Forespørsler om warez og/eller deling av informasjon om slikt er forbudt. Dette gjelder også p2p og torrents! (Ett selvfølgelig unntak er "lovlige torrents", dvs linux o.l.). Det er opp til OPene å bestemme hva som er over grensen.

Kick/Ban
Dersom man blir kastet ut/bannet, skal man IKKE auto-rejoine. I ytterste konsekvens kan dette føre til permanent ban. Man blir ikke kastet ut/bannet uten grunn, og du bør lese kickmeldingen før du kommer inn i kanalen igjen.

Boter
Boter som ikke har noen funksjon eller er uønsket på kanalen er ikke velkommne og vil bli utesperret. Dette være seg alle salgs boter inkludert spamboter, statistikk-boter etc. Uansett nasjonalitet.

Annet
Selvfølgelig gjelder alle former for norsk lov i denne norske kanalen. Det skal også respekteres alt av operatørers bestemmelser. Det være seg kicks, bans, e.l. Om du føler deg urettferdig kicket/bannet, ta det opp med en av de andre opene på kanalen. Opene skal bestrebe seg til å være rettferdige når de setter en ban.

Kanaloper

#mac1 : Otsego, MrMinit, Juntao, Hakon, iKick, ove, Magnus. (I tillegg kommer eventuelle boter, som AmmoWaste/Jokernord)

#mac1chat : NiHon, Wackhy, Judas, Dwalin, TopDog. (I tillegg kommer eventuelle boter, som SupaFly)

OP-regler.
01. Alle som er opplistet i reglene med OP, skal ha OP.
02. Nye OPer må godkjennes av alle eksisterende OPer.
03. Utkasting av OPer må godkjennes av et flertall av eksisterende OPer.
04. Ingen OPer skal bestride andre OPers kicks/bans i kanalen, bruk PM eller e-post til dette.
05. OP skal ikke gis til andre enn de som er opplistet med OP.
06. Bestridelse av Kicks/Bans skal kun skje ved flertall fra OPer tilstede på kanalen.
07. Bans skal vare minst en halvtime, med mindre de bestrides etter regel 6 og 4.
08. OPer må overholde reglementet, og kan advares (per PM, IKKE i kanalen), men ikke kickes/banes av enkeltOPer, BAN må godtas i flertall, men impliserer IKKE slutt på OP-status.
09. OPer skal ikke tolerere å få kjeftbruk mot seg, og kan gi advarsler for det.
10. OPene har en gudeaktig status, noe de plikter å ikke misbruke, ikke Kick/Ban med mindre du har en grunn.
11. OPer skal ikke krangle om OP-vedtak (kicks/bans/regler) i kanalen.
12. Kun AmmoWaste/JokerNord/SupaFly tar seg av OPer, han sjekker at identiteten stemmer, og sikrer dermed om folk forfalsker nickene sine. Det skal ikke gis OP personlig, med mindre en er helt sikker på at personen er den han sier han er.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Alt om iPad, iPhone og iOS

Nettradio i iTunes

Nettradio i iTunes
130 norske radiokanaler.
Få de mest populære norske, svenske og danske radiokanalene inn i en egen spilleliste i iTunes.
Oppdatert 13. mai